<sup id="vglcy"><noscript id="vglcy"></noscript></sup><menuitem id="vglcy"></menuitem>

<dl id="vglcy"><ins id="vglcy"></ins></dl>

   <dl id="vglcy"><ins id="vglcy"></ins></dl>

   <sup id="vglcy"></sup>
   <sup id="vglcy"><menu id="vglcy"></menu></sup>
   当前位置:首页 > 资讯 > 柯桥纺织指数
   • 价格指数
   • 棉麻类
   • 涤锦面料类
   • 时尚面料类
   • 粘胶面料类
   涨幅前十位
   • 衬料类 2.65%
   • 日用家纺类 1.02%
   • 混纺纤维坯布类 0.92%
   • 涤粘面料类 0.60%
   • ?#37319;?#29992;品类 0.59%
   • 涤锦面料类 0.29%
   • 锦棉面料类 0.22%
   • 涤纶面料类 0.22%
   • 天然纤维坯布类 0.21%
   • 线绳类 0.19%
   跌幅前十位
   • 带类-1.50%
   • 服装里料类-0.96%
   • 麻粘面料类-0.95%
   • 花边类-0.68%
   • 其他化纤类-0.57%
   • 锦纶面料类-0.56%
   • 纯棉面料类-0.54%
   • 涤氨面料类-0.48%
   • 涤纶类-0.47%
   • 窗纱类-0.38%
   商品分类 价格指数 上期环比 年初比 去年同比
   总类 106.13 -0.08% 0.13% 0.44%
   原料类 84.97 -0.31% 0.01% 1.22%
   坯布类 120.55 0.20% 1.77% 2.34%
   服装面料类 116.30 -0.09% -0.41% -0.74%
   家纺类 101.78 0.07% -0.27% 0.23%
   服饰辅料类 132.19 -0.35% -0.23% 0.70%
   更新于:2019-05-20 查看更多>>
   • 涤纶类
   • 涤棉面料类
   • 涤毛面料类
   • 涤粘面料类
   涨幅前十位
   • 麻粘面料类 19.34%
   • 纯棉面料类 17.52%
   • 锦棉面料类 16.25%
   • 涤氨面料类 14.31%
   • 化学纤维坯布类 10.18%
   • 服装里料类 9.55%
   • ?#37319;?#29992;品类 7.03%
   • 混纺纤维坯布类 5.67%
   • 窗帘类 5.57%
   • 日用家纺类 4.43%
   跌幅前十位
   • 涤粘面料类-21.43%
   • 涤锦面料类-16.69%
   • 涤纶类-15.24%
   • 粘毛面料类-13.27%
   • 涤纶面料类-8.83%
   • 花边类-7.65%
   • 线绳类-4.29%
   • 其他化纤类-3.77%
   • 天然纤维坯布类-3.74%
   • 混纺类-2.29%
   商品分类 价格指数 上期环比 年初比 去年同比
   总类 1236.96 1.88% 1.89% -11.77%
   原料类 902.66 -4.40% -3.19% -23.08%
   坯布类 1191.90 4.53% 4.90% -0.93%
   服装面料类 1390.17 0.78% -4.33% -20.56%
   家纺类 1537.25 9.92% 21.59% 23.40%
   服饰辅料类 2172.77 -1.26% 1.78% -21.78%
   更新于:2019-05-20 查看更多>>
   • 棉及其混纺面料
   • 化纤长丝面料
   • 化学短纤面料
   • 簇绒织物
   涨幅前十位
   • 化纤长丝面料 8.30%
   • 日用家纺面料 1.92%
   • 浸、涂、包覆纺织物 0.00%
   • 棉及其混纺面料 -9.10%
   • 窗帘帐幔 -17.46%
   • 刺绣品 %
   • 麻及其混纺面料 %
   • 化学短纤面料 %
   • 簇绒织物 %
   • 针织钩编物 %
   跌幅前十位
   • 窗帘帐幔-17.46%
   • 棉及其混纺面料-9.10%
   • 浸、涂、包覆纺织物0.00%
   • 日用家纺面料1.92%
   • 化纤长丝面料8.30%
   • 刺绣品%
   • 麻及其混纺面料%
   • 化学短纤面料%
   • 簇绒织物%
   • 针织钩编物%
   商品分类 价格指数 上期环比 年初比 去年同比
   总类 161.93 3.10% 3.16% 11.97%
   棉及其混纺面料 82.64 -9.10% 0.00% -10.25%
   麻及其混纺面料 0.00% 0.00% 0.00%
   化纤长丝面料 178.02 8.30% 22.16% 14.62%
   化学短纤面料 92.79 0.00% 0.00% -22.63%
   簇绒织物 0.00% 0.00% 0.00%
   刺绣品 243.86 0.00% 16.60% 0.00%
   日用家纺面料 251.18 1.92% 12.76% 92.64%
   窗帘帐幔 194.76 -17.46% -13.33% -21.21%
   浸、涂、包覆纺织物 103.64 0.00% -8.06% 3.08%
   针织钩编物 0.00% 0.00% 0.00%
   更新于:2019-05-20 查看更多>>
   • 棉及其混纺面料
   • 化学短纤面料
   • 日用家纺面料
   • 窗帘帐幔
   涨幅前十位
   • 浸、涂、包覆纺织物 12.72%
   • 化纤长丝面料 12.20%
   • 棉及其混纺面料 -0.47%
   • 窗帘帐幔 -6.02%
   • 日用家纺面料 -15.98%
   • 刺绣品 %
   • 麻及其混纺面料 %
   • 化学短纤面料 %
   • 簇绒织物 %
   • 针织钩编物 %
   跌幅前十位
   • 日用家纺面料-15.98%
   • 窗帘帐幔-6.02%
   • 棉及其混纺面料-0.47%
   • 化纤长丝面料12.20%
   • 浸、涂、包覆纺织物12.72%
   • 刺绣品%
   • 麻及其混纺面料%
   • 化学短纤面料%
   • 簇绒织物%
   • 针织钩编物%
   商品分类 价格指数 上期环比 年初比 去年同比
   总类 760.56 1.58% 9.48% -0.19%
   棉及其混纺面料 983.41 -0.47% 0.00% -4.80%
   麻及其混纺面料 0.00% 0.00% 0.00%
   化纤长丝面料 725.22 12.20% 17.01% -2.91%
   化学短纤面料 699.76 0.00% 0.00% 31.24%
   簇绒织物 0.00% 0.00% 0.00%
   刺绣品 419.25 0.00% -25.56% 0.00%
   日用家纺面料 730.47 -15.98% -32.81% -25.80%
   窗帘帐幔 1191.68 -6.02% -21.41% 20.75%
   浸、涂、包覆纺织物 2727.02 12.72% -13.54% 203.73%
   针织钩编物 0.00% 0.00% 0.00%
   更新于:2019-05-20 查看更多>>

   景气指数

   更多>>
   商品分类 景气指数 上期环比 年初比 去年同比
   总类 1236.96 1.88% 1.89% -11.77%
   原料类 902.66 -4.40% -3.19% -23.08%
   坯布类 1191.90 4.53% 4.90% -0.93%
   服装面料类 1390.17 0.78% -4.33% -20.56%
   家纺类 1537.25 9.92% 21.59% 23.40%
   服饰辅料类 2172.77 -1.26% 1.78% -21.78%

   外贸价格

   更多>>
   商品分类 外贸价格 上期环比 年初比 去年同比
   总类 161.93 3.10% 3.16% 11.97%
   棉及其混纺面... 82.64 -9.10% 0.00% -10.25%
   麻及其混纺面... 0.00% 0.00% 0.00%
   化纤长丝面料 178.02 8.30% 22.16% 14.62%
   化学短纤面料 92.79 0.00% 0.00% -22.63%
   簇绒织物 0.00% 0.00% 0.00%
   刺绣品 243.86 0.00% 16.60% 0.00%
   日用家纺面料 251.18 1.92% 12.76% 92.64%
   窗帘帐幔 194.76 -17.46% -13.33% -21.21%
   浸、涂、包覆... 103.64 0.00% -8.06% 3.08%
   针织钩编物 0.00% 0.00% 0.00%

   外贸景气

   更多>>
   商品分类 外贸景气 上期环比 年初比 去年同比
   总类 760.56 1.58% 9.48% -0.19%
   棉及其混纺面... 983.41 -0.47% 0.00% -4.80%
   麻及其混纺面... 0.00% 0.00% 0.00%
   化纤长丝面料 725.22 12.20% 17.01% -2.91%
   化学短纤面料 699.76 0.00% 0.00% 31.24%
   簇绒织物 0.00% 0.00% 0.00%
   刺绣品 419.25 0.00% -25.56% 0.00%
   日用家纺面料 730.47 -15.98% -32.81% -25.80%
   窗帘帐幔 1191.68 -6.02% -21.41% 20.75%
   浸、涂、包覆... 2727.02 12.72% -13.54% 203.73%
   针织钩编物 0.00% 0.00% 0.00%
   没?#19994;?#24819;要的产品? 点击立即发布采购

   62万供应商为您 免费报价

   75秒秒速赛车是哪里开
   <sup id="vglcy"><noscript id="vglcy"></noscript></sup><menuitem id="vglcy"></menuitem>

   <dl id="vglcy"><ins id="vglcy"></ins></dl>

     <dl id="vglcy"><ins id="vglcy"></ins></dl>

     <sup id="vglcy"></sup>
     <sup id="vglcy"><menu id="vglcy"></menu></sup>
     <sup id="vglcy"><noscript id="vglcy"></noscript></sup><menuitem id="vglcy"></menuitem>

     <dl id="vglcy"><ins id="vglcy"></ins></dl>

       <dl id="vglcy"><ins id="vglcy"></ins></dl>

       <sup id="vglcy"></sup>
       <sup id="vglcy"><menu id="vglcy"></menu></sup>